Alla myter

Vi upptäcker vaccinet
Ny barnbok om världens viktigaste uppfinning

Alla myter

Nej, TBE-vaccinet är inte farligare än sjukdomen

I en artikel på vaccin.me sprids gamla och felaktiga uppgifter om risken att smittas

Nej, Vitamin A kan inte ersätta mässlingsvaccin

... och andra myter ifrån Studio Ett 13/3

Nej, vaccin orsakar inte autism

Påståendet härstammar från forskning som var både köpt och förfalskad

Nej, som vaccinerad behöver du inte vara orolig att smitta andra

Vaccinsmitta är extremt ovanligt – för de flesta vaccin omöjligt – och alltid att föredra framför naturlig smitta

Mässlingen är en farlig sjukdom

1 av 4 behöver behandlas på sjukhus. Att någon du känner kom lindrigt undan är ointressant.

Nej, vaccin innehåller inte celler från aborterade foster

Men celler från två aborter på 60-talet har kultiverats och används vid framställning av ett fåtal vaccin

Nej, du får inte i dig farliga mängder aluminium genom vaccin

Och merparten av de ofarliga mängderna har lämnat kroppen inom ett dygn

Nej, vaccin innehåller inte farligt kvicksilver

Tiomersal är en kvicksilverförening som till skillnad från metylkvicksilver inte ackumuleras i kroppen

Nej, Folkhälsomyndigheten har inte köpt in Pandemrix en gång till

Vilken prototyp som används vid framställning är av allt att döma orelaterat till risken för narkolepsi

Nej, faran var inte över innan vaccinen

Dödsfall är inte alltid ett bra mått på sjuklighet

Nej, du får inte i dig farliga mängder formaldehyd genom vaccin

Ett litet päron innehåller formaldehyd motsvarande 200 doser vaccin

Nej, mässling är inte vanligare bland vaccinerade

Vaccinet är dock inte 100% effektivt, så sjukdom bland vaccinerade förekommer

Nej, Infanrix-Polio-Hib ger inte autismspektrumstörning

Om skillnaden på rapporterade och faktiska biverkningar

Nej, Gardasil orsakar inte sterilitet

Prematur ovarailsvikt har inte ökat sedan Gardasil introducerats

Nej, Gardasil orsakar inte POTS eller CRPS

Alla rapporter kom från en och samma mottagning i Danmark, som nu får kritik för sin ovetenskapliga rapportering av biverkningar

Nej, plötsligt spädbarnsdöd beror inte på vaccin

Tvärtom kan vaccin ge ett visst skydd

Nej, flockimmunitet förutsätter inte genomgången sjukdom

Nej, flockimmunitet är inte en teori som återstår att bevisa. Nej, 68% immunitet är inte tillräckligt.

Så säkerhetstestas våra vaccin

Om randomiserade placebokontrollerade dubbelblindade studier

Nej, MPR-vaccinet orsakar inte ”atypisk mässling”

... och atypisk mässling är inte en farligare variant av mässlingen

Nej, mRNA från vaccin stannar inte i kroppen särskilt länge

Det har tvärtom varit en utmaning för teknologin att mRNA bryts ner för snabbt

Nej, dessa 127 artiklar visar inte att vaccin orsakar autism

En genomgång av Ginger Taylors samlade ”bevis”

Det du äter tas också upp av blodet

Injektion är inte värre än oralt intag för dessa doser (och få vaccin tas intravenöst)

Nej, 108 personer har inte dött av MPR-vaccinet i USA

VAERS är inte en databas över bekräftade biverkningar

Nej, CDC mörkade inte en koppling mellan vaccin och autism

William Thompson har inte avslöjat något forskningsfusk även om väl valda citat utan sammanhang kan ge sken av det

Nej, stelkrampsvaccinet är inte ”spetsat med abortmedel”

Korrekt utförda labbtester visar ingen förekomst av hCG i vaccinet

Nej, det finns ingen anledning att fördröja barnvaccination

En senarelagd vaccination utsätter barnet för onödiga risker utan att erbjuda några hälsofördelar som väger upp

Vaccination är länkat till färre allergier – inte fler

Eventuella missförstånd bygger på missbruk av statistiska verktyg

Nej, Sverige har inte rekordlågt förtroende för mässlingsvaccinet

Angående The State of Vaccine Confidence-rapporten

Nej, vaccindoser behöver inte justeras för vikt eller ålder

Vaccin är inte medicin – farmakologisk dos-respons är inte vad som eftersträvas

Nej, barns immunförsvar överbelastas inte av alla vacciner idag

Faktum är att vi utsätts för färre antigener än någonsin under dagens vaccinationsprogram

Nej, vi har inte ”döpt om” mässlingen

Att vara ovaccinerad har aldrig varit ett diagnoskriterium

Nej, utbrotten av mikrocefali i Brasilien beror inte på vaccin

Sjukdomen orsakas av det mygg-burna zika-viruset

Nej, mässlingen är inte ”7400% överdiagnosticerat”

Vaccinmotståndare förväxlar utredningar med kliniska diagnoser

Nej, biverkningar av covid-vaccin kan inte fastslås genom enbart rapportsystem

Ännu ett exempel på missbruk av VAERS