Nej, utbrotten av mikrocefali i Brasilien beror inte på vaccin

Vi upptäcker vaccinet
Ny barnbok om världens viktigaste uppfinning

Sammanfattning

Mikrocefali är en medfödd missbildning på hjärnan. Det är en mycket ovanlig sjukdom, som vanligtvis inträffar i drygt 1 på 10 000 individer. Under 2015 sågs dock en dramatisk ökning i vissa områden, främst Brasilien, med 20 gånger så många fall som vanligt.

Den med råge ledande teorin är att ökningen kan härledas till zika-viruset som sprids via myggor. Några välgrundade misstankar mot vaccin har aldrig funnits.

Denna artikel berör en aktuell händelse och nya uppgifter kan ha tillkommit sedan artikeln publicerades.
Artikeln publicerades 2016-03-02. Artikeln uppdaterades 2016-05-12.

Myten

Vaccinationsmotståndare hävdar att ökningen av mikrocefali i Brasilien beror på vaccination. Påståendet sankar grund, men har ändå fått sådan spridning att Brasiliens regering har känt sig tvungna att gå ut med ett officiellt bemötande på sin hemsida.

Sist men inte minst har vi [Tdap]-vaccinet som infördes i maj 2015 samtidigt som zikamyggorna. Vaccinet gavs till gravida i vecka 22 mot fyra olika barnsjukdomar. Då började det föddas barn med förminskad hjärna.Andeas Obenius

Fördjupning

Myten förklarar ej geografisk spridning

Påståendet att mikrocefali skulle kunna länkas till Tdap-vaccinet verkar vara sprunget enbart ur det faktum att ökningen av sjukdomen tidsmässigt sammanfaller något med att Brasilien började öka vaccinationen av gravida kvinnor. Detta är dock inget som är unikt för Brasilien – USA rekommenderar det t.ex. till kvinnor gravida i tredje trimestern (från v 28) – och inget försök görs till att förklara varför endast Brasilien skulle drabbas av just den här bieffekten.

Ökningen av mikrocefali stämmer överens med zikavirusets geografiska utbredning, men inte med länder som rekommenderar Tdap till gravida kvinnor.

Myten stämmer ej in på vad vi vet om hjärnans utveckling

En annan faktor som gör att Tdap-vaccinet redan på idéstadiet borde uteslutas som orsak är att det här är ett vaccin som ges sent i graviditeten, vanligtvis efter vecka 28. Så långt in i en graviditet har hjärnan redan vuxit sig större än vad som är symptomatiskt för mikrocefali, med en dubblering i storlek mellan vecka 16 och 28. Mikrocefali kan diagnosticeras via ultraljud från sent i andra trimestern, dvs. innan Tdap-vaccinet ges.

Att skadan redan är skedd när vaccinet ges gör vaccinet till en mycket dålig kandidat för tänkbara orsaker till mikrocefali.

Vad säger vetenskapen?

Argumenten för och olika förklaringar är dock i slutändan alltid mindre intressant än var evidensen ligger. En skrivelse från WHO noterar att ingenting i befintlig forskning länkar något vaccin till mikrocefali:

En omfattande granskning av tillgänglig litteratur, publicerad 2014, fann ingen evidens att något vaccin som ges under graviditet kan bidrar till någon form av missbildning. Global Advisory Committee on Vaccine Safety, som tillhandahåller oberoende vetenskaplig rådgivning till WHO i frågor om vaccinsäkerhet, nådde en liknande slutsats 2014.WHO: Dispelling rumours around Zika and microcephaly (min övers.)

Zika-virus främsta misstänkt

När artikeln publicerades beskrevs kopplingen till zika-viruset som lovande men oklar. Detta stycke har uppdaterats allteftersom ny tillkommande analyser stärker misstankarna om ett samband.

Flera faktorer pekar just nu på att zika-viruset som sprids av myggor är inblandat i den aktuella ökningen av mikrocefali. Bland annat det faktum att man vid ett tidigare utbrott i Franska Polynesien rapporterade om en ovanlig ökning av missbildningar som man nu misstänker kan ha varit mikrocefali.

I april publicerade CDC en press release som förklarar att vi nu kan dra slutsatsen att viruset mycket riktigt orsakar mikrocefali. En artikel i DN från 11 maj sammanfattar även experimentella bevis från tre olika forskningsrapporter. Det tycks därmed vara klarlagt vad orsaken till ökningen av mikrocefali i Brasilien verkligen beror på. Något som vi däremot vetat hela tiden var att Tdap-vaccinet inte varit misstänkt eller ens rimligt.

Påstådda biverkningar