Om vaccinmyter.se

Vi upptäcker vaccinet
Ny barnbok om världens viktigaste uppfinning

Om vaccinmyter.se

Syftet med vaccinmyter.se är att vara en resursdatabas för att bemöta de många konspirationsteorier kring vaccin som florerar på nätet.

När det gäller många av dessa ämnen har det redan skrivits mängder. Tanken med Vaccinmyter är att paketera informationen på ett sätt som är lätt att hitta, lätt att läsa, på svenska. För den som är intresserad av en mer teknisk djupdykning, eller ämnen som ännu inte behandlats på Vaccinmyter rekommenderas varmt de båda bloggarna Vaccininfo och Debunking Denialism. Den sistnämnda är på engelska och har ett bredare fokus, men en kategori särskilt för motståndsrörelsen mot vaccination.

David Hedlund
Foto: Ulrik Fallström

David Hedlund

Jag som skriver artiklarna på Vaccinmyter heter David Hedlund.

Jag har inga ekonomiska intressen inom vaccinindustrin; däremot har jag ett stort intresse för folkbildning – för att se till att vetenskapens fynd inte blir av endast akademiskt intresse, utan att de når ut och kommer allmänheten till nytta.

Jag har följt antivaccinationsrörelsen under en längre tid, då detta är en av de villfarelser som jag ser utgöra störst hot mot folkhälsan. Jag håller även föreläsningar på ämnet Fakta och myter om vaccination. Alla meddelanden under kontakt-sidan går direkt till mig; skriv om du undrar något!

Motståndet mot vaccination

När föreningen Vetenskap och Folkbildning genomförde en Demoskop-undersökning 2015 fann de att 7% av de svarande i någon mån höll med om påståendet ”Riskerna med vaccinering mot barnsjukdomar, såsom mässlingen, överstiger nyttan”. Ytterligare 10% hade ingen bestämd uppfattning.

Detta är en beklagligt hög andel, med tanke på vilka vinster vaccinationsprogrammet har betytt för folkhälsan. WHO pekar ut mässlingsvaccinet som en av de absolut bästa investeringarna i folkhälsan, med beräknat 17 miljoner räddade liv under perioden 2000 - 2014.

Att slå hål på en myt

Ett vanligt missförstånd är att mer korrekt information är allt som behövs för att effektivt bemöta en myt. I själva verket finns det fler psykologiska och kognitiva aspekter som påverkar vår förmåga att ta till oss och komma ihåg ny information. Det finns därför en risk att vi med våra bemötanden oavsiktligt förstärker myten.

För att effektivt bemöta en myt, kom ihåg att:

Läs mer om att bemöta myter i broschyren Debunking Handbook.