Nej, stelkrampsvaccinet är inte ”spetsat med abortmedel”

Vi upptäcker vaccinet
Ny barnbok om världens viktigaste uppfinning

Sammanfattning

Stelkramp är en vanlig orsak till dödsfall vid förlossningar under ohygieniska omständigheter. WHO har som mål att helt eliminera maternell stelkramp, och har därför länge satsat på riktade kampanjer till kvinnor i fertil ålder, i områden där problemen är särskilt stora.

Att fertila kvinnor valts som målgrupp, tillsammans med att stelkrampsprotein använts som hjälpämne i försök att skapa ett injicerbart preventivmedel, har lett till ogrundade rykten om att stelkrampsvaccinet skulle vara en täckmantel för att i hemlighet sterilisera delar av befolkningen. Grupper av vaccinationsmotståndare har därefter använt felaktiga testmetoder för att försöka hitta stöd för sina teorier.

Alltihop kan dock avfärdas som konspirationsteorier på mycket lösa grunder.

Myten

Vaccinationsmotståndare påstår att stelkrampsvaccinet innehåller hormonet beta-hCG, och att detta skulle utgöra ett ”abortmedel”. Den här gången handlar det inte om att misstänkliggöra en vacciningrediens, utan om en konspirationsteori om att någon myndighet i hemlighet försöker sterilisera en viss befolkning.

Det rör sig egentligen om två nära besläktade myter. Den ena säger att WHO skulle skulle föra en hemlig steriliseringskampanj i Centralamerika på 90-talet, och den andra riktar samma anklagelse mot FN i Kenya 2014.

Comité Pro Vida de Mexico, blev dock misstänksam mot motiven bakom WHO-programmet och beslutade sig för att testa ett stort antal flaskor av vaccinet och fann då att det innehöll hCG humant koriongonadotropin.

[...]

När hCG kombineras med en stelkrampstoxoid som bärare i ett vaccin, stimulerar det immunförsvaret till att bilda antikroppar mot just hCG, vilket gör att en kvinna blir helt oförmögen att behålla en graviditet. Med andra ord – när kvinnorna fick detta vaccin, så var detta en dold form av påtvingad abort eller ofrivillig sterilisering. NHF Sweden

Katolska biskopar i Kenya anklagar två FN-organisationer och WHO för att sterilisera miljoner flickor och kvinnor under täckmantel att de vaccineras för stelkramp.Vaken.se

Fördjupning

Fertilitet och hCG

För att få rätsida på denna ganska invecklade konspirationsteori behöver vi först titta närmare på vad hormonet hCG egentligen är, och vad dess relation är till graviditet och fertilitet. Kroppen producerar hCG vid en graviditet. Det är förekomsten av detta hormon som ett graviditetstest mäter. Man har experimenterat med att skapa ett injicerbart preventivmedel baserat på hCG, där kroppen skapar egna antikroppar mot hormonet. Än så länge behöver dock sådana behandlingar upprepas var tredje månad för att vara effektiva.

Hormonet är dock inget kroppsfrämmande ämne, och det räcker därför inte heller att endast injicera hCG för att framkalla en reaktion från immunförsvaret. För att bilda antikroppar mot hCG användes i experimentet därför ett protein som skulle stimulera en immunrespons. Till det syftet användes både difteri och stelkrampstoxoider, då båda enkelt kan produceras under kontrollerade former som gör dem säkra att använda.

Ingen koppling existerar mellan stelkrampsvaccinet och detta anti-hCG-vaccin som testats i en liten klinisk studie, men förekomsten av stelkrampsprotein i ett injicerbart preventivmedel verkar ha varit tillräckligt för att vaccinationsmotståndare ska dra slutsatsen att stelkrampsvaccinet också är ett anti-fertilitetsvaccin.

Feltolkade labbrapporter

När ryktet väl börjat spridas, av vaccinationsmotståndare, att det pågick en hemlig komplott för att sterilisera kvinnor, dröjde det inte länge innan någon kom på att graviditetstest mäter just förekomsten av hCG. Ett antal vaccin skickades därför till sjukhus för att med hjälp av graviditets-testkit undersöka ifall stelkrampsvaccinet också innehöll hCG.

Sådana test är dock kalibrerade för urintester, och är inte lämpade för att testa vaccin som innehåller andra ämnen som normalt inte återfinns i urin, men som testet kan reagera på. Testerna visade därför på låga nivåer av hCG-liknande aktivitet i de testade vaccinen. Laboratoriet som utförde testet insåg att resultaten var oberäkneliga, och lägre än de nivåer som testen var utformade för att upptäcka, men för vaccinationsmotståndare var detta bevis på att en hemlig steriliseringskampanj pågick. Detta trots att hCG-nivåerna som uppmätts var hundratals gånger lägre än vad som skulle krävas för att producera anti-hCG, och trots att riktiga tester som var kapabla att analysera vaccinet tydligt visat att hCG inte förekom:

När vaccinen testades i labb som använde validerade mätverktyg visade resultaten tydligt att de inte innehöll hCG. Resultaten från sex laboratorier, i fem länder, från test av stelkrampsvaccin från sju olika tillverkare är tillgängliga på förfrågan. Slutsatsen från alla dessa undersökningar var att stelkrampsvaccinet inte innehöll hCG. Det hittades inte i vaccinet för att det inte fanns där. De låga nivåerna av hCG-liknande aktivitet som setts i vissa tester berodde på falskt positiva reaktioner. Faktum är att ett laboratorium i Ungern visat att sterilt vatten från sjukhuset visade högre falskt positiva nivåer av hCG än stelkrampsvaccinet.Damage to Immunisation Programmes from Misinformation on Contraceptive Vaccines (min övers.)

Även i den nyare varianten av samma konspirationsteori – att en liknande hemlig ”steriliseringskampanj” skulle ha pågått i Kenya 2014 – kan man hitta påståenden om att en grupp katolska biskopar i Kenya kommit över några exemplar av vaccinet som testat positivt för förekomsten av hCG. Det visar sig dock att de som beställt testet gjort precis samma misstag som i Centralamerika på 90-talet, och inte informerat labbet om att det var ett vaccin, och inte ett mänskligt prov, som analyserades. ”Hade vi informerats om detta från början skulle vi ha tolkat resultaten annorlunda, och hänvisat dem till andra laboratorier för att få pålitliga värden” kommenterade Dr. Kalebi på ett av labben, efter att han fått reda på att det var vaccin han testat.

Kampanjer riktade mot fertila kvinnor

De testresultaten som vaccinationsmotståndare lutar sig på i sin argumentation är så tunna att även de har börjat se sig om efter andra argument. Istället för att hävda att det är bevisat att vaccinen innehåller hCG – vilket de alltså inte gör – försöker de rikta misstankar mot vaccinet genom att ifrågasätta att vaccinationskampanjen riktats till kvinnor i fertil ålder. Varför skulle just de vara målgrupp för vaccinationen, om det inte var för att det i hemlighet pågick en steriliseringskonspiration?

Svaret är detsamma som för alla andra riktade vaccinkampanjer: man börjar med att se till att särskilt utsatta riskgrupper är skyddade. På många platser runtom i världen är det fortfarande många som saknar tillgång till en steril miljö att föda i, varför förlossning ofta utsätter både modern och barnet för flera olika livshotande situationer. Enligt WHO är maternell och neonatal stelkramp en av de absolut vanligaste dödliga komplikationerna av en ohygienisk förlossning, och antalet dödsfall bland nyfödda sjönk från 787 000 år 1988 till 49 000 år 2013. En 94-procentig sänkning av en vanlig dödsorsak är det skälet till att vaccinationskampanjen är riktad till fertila kvinnor, om man är mindre konspiratoriskt lagd.

Påstådda biverkningar Konspirationsteorier