Nej, du får inte i dig farliga mängder formaldehyd genom vaccin

Vi upptäcker vaccinet
Ny barnbok om världens viktigaste uppfinning

Sammanfattning

Vissa vaccin innehåller formalin, en vattenlöslig form av formaldehyd. Det handlar i regel om mindre än 25µg per dos. Formalin avges även från vissa möbler och byggmaterial. Vi utsätts dagligen för det i nivåer som gör mängden i en dos vaccin försumbar.

Jämförelsevis får du i dig över 200 gånger så mycket formaldehyd i ett litet päron.

Myten

Vaccinationsmotståndare lyfter gärna fram diverse hälsovådliga effekter som hög exponering av vissa ämnen kan ge. Utifrån det försöker de förleda läsaren att tro att även de mängder som finns i en dos vaccin skulle vara farliga för vår hälsa.

Formaldehyd används i vaccin för att döda oönskade bakterier och virus. [...] Ämnet är farligare än man tidigare trott. Det finns bland annat i spånskivor och bilavgaser. Formaldehyd framkallar cancer hos människor. Marina Ahlm

Det som hela tiden utelämnas i den pro-vaccinska propagandan är de bevisligen skadliga tillsatserna i vaccin som tex [...] formaldehyd Torbjörn Sassersson

Fördjupning

Formaldehyd må vara farligt i för höga doser, men det är också livsviktigt, och vi skulle inte klara oss med för låga doser av det. Kroppen använder formaldehyd för att syntetisera aminosyror, bl.a. En vuxen människa producerar ungefär 50mg formaldehyd per dag. Alltså motsvarande 2000 doser, dagligen, med ett vaccin som innehåller 25µg formalin.

Formaldehyd är dock ett mycket reaktivt ämne, och vi utsätts naturligt för en hel del formaldehyd via externa källor. Vi skulle inte överleva länge ifall kroppen inte hade inbyggda system för att reglera mängden formaldehyd. Studier har visat att formaldehyd från externa källor inte ackumuleras i kroppen.

WHO:s riktlinjer beräknar ett tolerabelt dagligt intag på 150 µg/kg kroppsvikt. Detta värde är beräknat utifrån djurförsök med bred marginal: Experiment på råttor har placerat NOAEL (no-observed-adverse-effect level) till 15mg/kg kroppsvikt. WHO:s TDI är en hundradel av detta värde.

Invändningen att formaldehyd skulle hanteras väsentligt annorlunda av kroppen när det injiceras jämfört med intag via födan har behandlats i en separat artikel:

Vacciningredienser