Är du orolig för vad vaccin innehåller?

Sammanfattning om vacciningredienser

Innehållsförteckningen i olika vaccin är ett av vaccinationsmotståndarnas favoritverktyg för att försöka skrämma människor till att avstå vaccination. Ofta presenteras en lång lista med påstådda ingredienser, en blandning av lögner, överdrifter och komponenter som faktiskt ingår i vissa vaccin, men som kan låta farligare än de är.

Hur farligt ett ämne är kommer alltid att vara en fråga om dos. I regel finns det inget ämne som är hälsovådligt i tillräckligt små doser, och det finns inget ämne som är ofarligt i tillräckligt stora doser. Det går att förgifta sig även på vatten. För ämnen som kan ingå i livsmedel finns ofta ett Acceptabelt Dagligt Intag beräknat, och för ämnen som oavsiktligt kan ingå i livsmedel talar man om Tolerabelt Dagligt Intag. Detta är nivåer som man utan negativ inverkan på hälsan ska kunna få i sig dagligen under många år. När en ingrediens i vaccin utmålas som farlig är den ofta i betydligt mindre dos än TDI, och då i ett vaccin som man bara tar ett fåtal gånger under hela livet.

Här följer en sammanställning av de vacciningredienser vi oftast får frågor om. Mer information och källhänvisningar finns i varje artikel. På Vaccinmyter finns också ett generellt bemötande av myten att ADI/TDI inte skulle vara applicerbart på grund av skillnaderna mellan att injicera ett ämne och att få i sig det via födan.

Läs hela artikeln ”Det du äter tas också upp av blodet”

Kvicksilver

Kvicksilver har aldrig varit en ingrediens i vaccin, däremot ämnet tiomersal, en kvicksilverförening som används som konserveringsmedel. Det är inte längre en ingrediens i något vaccin i det allmänna programmet, men det har man slutat med på grund av miljöhänsyn, inte för att ämnet var farligt.

I kroppen bryts tiomersal ner till etylkvicksilver, som skiljer sig från metylkvicksilver – det vi vanligtvis får i oss via födan – i det avseende att kroppen snabbt kan göra sig av med det.

Läs hela artikeln ”Nej, vaccin innehåller inte farligt kvicksilver”

Aluminium

Aluminium används i många vaccin som adjuvans – ett hjälpämne som aktiverar vårt immunförsvar. Aldrig i metallform, utan som ett salt, vanligtvis aluminiumhydroxid. Det är ett populärt val av adjuvans bland tillverkare just för att det har funnits vara så säkert.

Vi får i oss betydligt större mängder aluminium naturligt, och kroppen gör sig effektivt av med det allra mesta. En liten bråkdel av en procent av all aluminium vi får i oss ackumuleras i kroppen. Detta har vi fått i oss nästan uteslutande från födan, inte via vaccin.

Läs hela artikeln ”Nej, du får inte i dig farliga mängder aluminium genom vaccin”

Formaldehyd

Formaldehyd, då i form av formalin, används för att inaktivera beståndsdelar i vissa vaccin, och spårmängder kan finnas kvar i det färdiga vaccinet. Formaldehyd är farligt i för höga nivåer, men det är också livsnödvändigt, och kroppens egna celler tillverkar det konstant. Som alltid är säkerheten en fråga om dos, och ett litet päron innehåller ca 200 gånger mer formaldehyd än en dos vaccin.

Läs hela artikeln ”Nej, du får inte i dig farliga mängder formaldehyd genom vaccin”

Kylarvätska

Det stämmer inte att vaccin innehåller kylarvätska. Påståendet härstammar sannolikt ifrån det faktum att polyetylenglykol ibland används, liksom ibland formalin, för att inaktivera vaccin. För det första är det alltså inte en ingrediens i vaccin, men spårämnen kan förekomma. För det andra, och av större vikt, är det ett ämne som bara råkar ha ett namn som liknar etylenglykol (kylarvätska).

Polyetylenglykol är inte giftigt. Polyetylenglykol är mycket säkert och används bland annat i tandkräm och hudkräm.

Natriumglutamat (MSG)

Natriumglutamat används i ett fåtal vaccin som stabiliseringsmedel, för att undvika att värme, fukt, ljus och andra faktorer kan påverka vaccinet. Det är oklart varför vaccinationsmotståndare ens nämner natriumglutamat som något negativt. Ibland omnämns det som ett nervgift, vilket helt enkelt inte stämmer.

Ämnet förekommer både naturligt och som tillsats i mat. Framförallt kinamat är väldigt rikt på natriumglutamat; en portion kan innehålla motsvarande ca 4000 doser vaccin. Det är inte helt uteslutet att ämnet kan orsaka en reaktion hos överkänsliga personer, men den effekten har observerats vid 3 gram natriumglutamat, vilket motsvarar ungefär 6000 doser vaccin.

Abortfoster

En vanlig myt är att vaccin skulle innehålla celler från aborterade foster. Det är helt enkelt inte sant. Myten är sannolikt en förvanskning av det faktum att cellkulturer från människoceller används vid framställningen av ett fåtal vaccin.

Läs hela artikeln ”Nej, vaccin innehåller inte celler från aborterade foster”

Antibiotika

Antibiotika – vanligtvis neomycin – används vid framställningen av vissa vaccin, och spår av det kan eventuellt förekomma i den färdiga produkten.

Det är förvisso sant att antibiotika kan orsaka allergiska reaktioner hos överkänsliga personer, men de antibiotikagrupper som primärt är inblandade i sådana reaktioner – penicillin, cefalosporiner och sulfonamid – används inte i framställningen av något vaccin. Sådana allergiska reaktioner är dock inte kända vid sådana små mängder som kan förekomma i vaccin.

Listan kan sannolikt göras längre. Ifall du undrar över något annat innehåll i vaccin kan du alltid kontakta oss!