Nej, vaccin innehåller inte farligt kvicksilver

Vi upptäcker vaccinet
Ny barnbok om världens viktigaste uppfinning

Sammanfattning

Kvicksilverföreningen tiomersal används som konserveringsmedel i ett fåtal vaccin. Detta är för det första inte jämförbart med det kvicksilver vi får i oss via maten, och för det andra i försumbara mängder.

Kom ihåg:

  • Inga vaccin i allmänna vaccinprogrammet innehåller tiomersal.
  • En dos vaccin med tiomersal innehåller i regel mindre kvicksilver än vad som får ingå i en enda burk barnmat.
  • Tiomersal ackumuleras inte i kroppen såsom vanligt kvicksilver gör.

Myten

Kvicksilver är ett favoritämne bland vaccinationsmotståndare som vill sprida skräckpropaganda om innehållet i vaccin. Det faktum att kvicksilver är giftigt i större mängder används för att antyda att mängderna som finns i vaccin också skulle utgöra en hälsofara.

De influensavacciner som finns på marknaden idag innehåller samtliga någon kvicksilverförening trots att kvicksilver utdömts som hälsofarligt. Var och en som tänker ta en influensavaccinering bör betänka om de verkligen vill ha dessa ingredienser i blodet.Kerstin Unger Salén

Fördjupning

Tiomersal

Ämnet tiomersal har använts som konserveringsmedel i flertalet vaccin, men har stegvis fasats ut, och ingår sedan 1993 inte längre i något av vaccinen i allmänna vaccinationsprogrammet. Det fanns inga påvisbara negativa effekter, utan ämnet fasades ut på grund av allmän miljöhänsyn. Tiomersal används fortfarande i vissa vaccin utanför allmänna programmet, framförallt där högre krav på hållbarhet finns.

Bland annat förekommer det i Pandemrix, vaccinet mot Den nya influensan A(H1N1), där en dos innehåller 2,5µg kvicksilver. Barn under 13 år ges en halv dos, dvs 1,25µg.

En fråga om dos

Det är viktigt att notera hur otroligt lite 2,5µg är. Svensk insjöfisk innehåller 11-46µg kvicksilver per 100g. 2,5µg är istället jämförbart med en portion havsfisk.

Tolerabelt dagligt intag för metylkvicksilver (den farligaste formen av kvicksilver) är 1.6µg/kg kroppsvikt. En ungdom på 50 kg (kom ihåg att barn under 13 får halv dos) skulle alltså utan problem kunna få i sig kvicksilver motsvarande 32 doser Pandemrix dagligen. Då har vi inte ens tagit hänsyn till att tiomersal inte alls bryts ner till metylkvicksilver, den farliga formen av kvicksilver som vi också talar om när vi jämför med kvicksilverintag via födan.

Etyl- och metylkvicksilver

Tiomersal bryts ner till etylkvicksilver i kroppen. När vi talar om hälsoriskerna med kvicksilver i livsmedel är det istället metylkvicksilver som avses. Etylkvicksilver har en halveringstid på mindre än en vecka, jämfört med sex veckor för metylkvicksilver.

Vi har i andra artiklar redan bemött myten om att injektion av ämnen skulle vara farligare än vad vi får i oss via födan generellt, men i fallet med kvicksilver är det alltså dessutom tvärtom så att det vi får i oss via födan inte bara är otroligt mycket större mängder – det är också betydligt farligare, och ackumuleras i kroppen.

Vacciningredienser