Nej, MPR-vaccinet orsakar inte ”atypisk mässling”

Vi upptäcker vaccinet
Ny barnbok om världens viktigaste uppfinning

Sammanfattning

Före dagens mässlingsvaccin fanns ett tidigare, så kallat inaktiverat, eller avdödat, vaccin som inte hade alls samma skyddseffekt. En del av de som vaccinerats insjuknade ändå när de senare utsattes för smitta, men uppvisade litet avvikande symtom, vilket kommit att kallas atypisk mässling.

Kom ihåg:

  • Detta gäller endast ett vaccin som inte har erbjudits på över 30 år, och aldrig i Sverige
  • Atypisk mässling orsakades inte av vaccinet, utan var en benämning på vanligt insjuknande i mässling, med ovanliga symtom
  • Atypisk mässling är betydligt lindrigare än vanlig, typisk mässling

Uppdatering: När artikeln publicerades hade jag inte tillräckligt på fötterna för att påstå att vaccinet aldrig använts i Sverige, och använde därför mer reserverade formuleringar. Efter tips om källor har artikeln uppdaterats till att tydligare understryka detta faktum. Några formuleringar har ändrats i detta syfte, och stycket ”Sverige har aldrig erbjudit inaktiverat mässlingsvaccin” har tillkommit.

Artikeln publicerades 2017-06-14. Artikeln uppdaterades 2017-06-16.

Myten

Atypisk mässling är endast teoretiskt möjligt att drabbas av ifall man tillhör de relativt få som vaccinerades mot med ett inaktiverat mässlingsvaccin, som erbjöds i USA mellan 1963 och 1967, och därefter endast i extremt liten utsträckning. Dessa rekommenderas en dos MPR om de inte vet att de haft mässling, eftersom det nya mässlingsvaccinet skyddar mot såväl typisk som atypisk mässling.

För denna grupp skulle en diskussion om atypisk mässling kunna ha ett visst folkbildande värde. Det som är en myt är att atypisk mässling skulle vara ett problem med dagens vaccin. En myt som upprepas varje gång atypisk mässling föreslås som orsak när småbarn insjuknar (citat nedan), när det nämns i samma stycke som MPR-vaccinet, eller när det i en artikel från 2013 kallas för ett nytt fenomen.

Det som är extra intressant är att de som är vaccinerade ofta får en mässling som är atypisk, det vill säga ovanlig, icke typisk. [...] Atypisk mässling har en mycket hög dödlighet, ca 15%, och det är enbart de vaccinerade som drabbas av atypisk mässling. Sen använder man mässlingens höga dödstal som motivation till att man ska vaccinera sig – fiffigt va? När det är vaccinet som förorsakar de flesta dödsfallen i mässling.Linda Karlström

2015 hade vi totalt ETT dödsfall i mässlingen i hela EU, trots många tusentals fall av barnsjukdomen. Sex fall av behandlingsbar encefalit. [...] Detta enda dödsfall var ett barn med svåra hjärtproblem redan tidigare, och det barnet var NYVACCINERAT enligt nära vänner till familjen, vilket innebär att det var en känd biverkning av vaccinet som heter atypisk mässling och där dödligheten är mycket större än hos naturlig mässling.Eleonor Marklund, BVC-alternativet

Fördjupning

Dödsfallet i Tyskland 2015

Innan vi tittar närmare på påståenden om atypisk mässling kan det vara värt att notera några problem med dödsfallet som omskrivs på BVC-alternativet. För det första: att endast en person har dött trots tusentals fall är helt i linje med vad vi vet om mässlingens dödlighet. Det är dessa en på några tusen vi värnar om när vi säger att mässlingen är en dödlig sjukdom.

För det andra nämns ett påstått hjärtfel som någon sorts förmildrande omständighet. Denna information är endast relevant att inkludera om man vill insinuera antingen att mässlingen endast är dödligt för särskilt utsatta, och/eller att det i själva verket inte var mässlingen som orsakade barnets död. Om det förstnämnda kan vi säga två saker: dels är det inte sant – det pågående mässlingsutbrottet i Rumänien har i skrivande stund orsakat 29 dödsfall, av dessa 29 var 13 helt friska innan de smittades av mässlingen – och dels är det irrelevant; ifall de kunde leva med sin sjukdom fram till dess att de smittades med mässlingen vore det givetvis en enorm vinst om vi hade kunnat skydda dem från just mässlingen.

Det enda relevanta skälet att nämna ett föreliggande sjukdomstillstånd i detta sammanhang är således ifall man vill påskina att det i själva verket var detta tillstånd som orsakade dödsfallet. Så är dock inte det aktuella fallet. Sjukhuset Charité, där pojken behandlats, har i ett uttalande bekräftat att det var just mässlingen som orsakade pojkens död:

Barnet hade en tidigare sjukdom, som utan mässlingsinfektion inte skulle ha orsakat barnets död. Därmed är det mässlingen som var dödsorsaken.BZ Berlin (min övers.)

För det tredje dras slutsatsen om att det skulle röra sig om atypisk mässling helt baserat på rykten om att barnet var nyvaccinerat. Detta vore en felaktig slutsats även om vaccinationsmotståndarna skulle haft rätt i att mässlingsvaccinet kunde orsaka atypisk mässling, eftersom officiella uppgifter anger att pojken var vaccinerad, men inte mot mässling. Den viktigare poängen för den här artikeln är dock att slutsatsen vore felaktig även om pojken faktiskt hade varit nyvaccinerad mot mässling.

Mässlingsvaccinet ger inte atypisk mässling

Atypisk mässling är ett begrepp som man sällan stöter på utanför vaccinationsmotståndarnas egna skrivelser. Att det knappast längre nämns beror kort och gott på att det inte är aktuellt. Atypisk mässling var en beskrivning av en avvikande klinisk bild hos personer som insjuknade i mässlingen trots vaccination med ett tidigare vaccin, det inaktiverade/avdödade mässlingsvaccinet, som erbjöds i USA mellan 1963 och 1967, och därefter i några Europeiska länder fram till 1976.

Detta vaccin gav ett betydligt sämre skydd mot sjukdomen än dagens MPR-vaccin. Vid händelse av en senare exponering för mässlingsviruset insjuknade de flesta vaccinerade i en sjukdom med betydligt lindrigare förlopp än mässlingen, men ungefär var femte person drabbades av något som kom att kallas atypisk mässling. CDC beskriver atypisk mässling i Epidemiology and Prevention of Vaccine-Preventable Diseases – som i korthet kommit att kallas för Pink book efter sitt omslag – såhär:

”Atypisk mässling” förekommer endast hos personers som fått det avdödade mässlingsvaccinet (KMV) och därefter exponerats för det vilda mässlingsviruset. [...] Atypisk mässling kan undvikas genom att omvaccinera med det levande mässlingsvaccinet.CDC Pinkbook: Measles (min övers.)

Värt att notera är alltså att atypisk mässling aldrig varit en biverkning av vaccinet, såsom påstås i citatet från BVC-alternativet ovan. Det var inte så att vaccinet själv gav dessa symtom, utan atypisk mässling är en benämning på hur själva sjukdomen yttrade sig hos personer som fått detta vaccin. Linda Karlströms formulering ”det är enbart de vaccinerade som drabbas av atypisk mässling” är således mer korrekt, även om det givetvis hade varit intellektuellt hederligt att påpeka att detta gäller ett vaccin som ingen fått på över 30 år.

Det avdödade mässlingsvaccinet ersattes med ett vaccin med levande, försvagat mässlingsvirus. Vaccination mot mässling med det levande vaccinet skapar ett betydligt bättre skydd mot sjukdomen. Den som fått detta vaccin och sedan utsätts för det vilda viruset utvecklar inte som tidigare en variant av sjukdomen, utan insjuknar inte över huvud taget (undantaget de ca tre procent som trots vaccin inte utvecklar immunitet, och därför kan utveckla sjukdomen).

Sverige har aldrig erbjudit inaktiverat mässlingsvaccin

KMV erbjöds som tidigare sagts främst i USA på 60-talet. I Sverige har vi vaccinerat mot mässling med MPR-vaccinet sedan 1982, och dessförinnan, mellan 1971 och 1982, med ett singelvaccin mot mässling, och även detta var ett levande vaccin, och har alltså inte varit inblandat i atypisk mässling.

Det närmaste vi kommer i Sverige är att studier på inaktiverat mässlingsvaccin utfördes i Sverige, varigenom ett fåtal barn fick detta vaccin. När mässlingsvaccinet några år senare blev tillgängligt på marknaden och inkluderades i det svenska programmet, var det dock det levande vaccinet.

Atypisk mässling är inte en farligare variant av mässlingen

Slutligen förtjänar Linda Karlströms påstående om att atypisk mässling efter vaccination är inblandat i de flesta dödsfallen i mässling en del uppmärksamhet. Detta påstående ligger extremt långt ifrån sanningen, vilket enklast ses genom att konstatera att nästan ingen kan få atypisk mässling. Merparten av de 134 000 som dog i mässling under 2015 var mindre än fem år gamla och alltså knappast vaccinerades med inaktiverat mässlingsvaccin på 1970-talet.

En ordentligt nedbantad version av Karlströms påstående, som ses bland vissa vaccinationsmotståndare, är att atypisk mässling ändå är farligare än typisk mässling. Detta påstående är också falskt. Jag har aldrig sett någon hänvisa till någon form av källa för detta påstående, men det är hursomhelst också enkelt att motbevisa. En summering av kunskapsläget kring atypisk mässling, publicerad i Annals of Clinical Cytology and Pathology besvarar den raka frågan ”Kan atypisk mässling vara lika allvarlig som mässling, och kan det vara dödligt?” såhär:

Allvarliga fall av atypisk mässling har sällan påträffats, även om avvikande bröströntgen har orsakat viss oro. Patienten kan förefalla väldigt sjuk, men spontan återhämtning är standard. Endast ett dödsfall har misstänkt koppling till atypisk mässling, men detta har inte bekräftats.Atypical Measles Syndrome – A brief review (min övers.)

Detta kanske ett dödsfall någonsin kan alltså kontrasteras med 29 dödsfall i Rumänien under 2017, varav samtliga var ovaccinerade och alltså inte kan ha haft atypisk mässling.