Nej, Gardasil orsakar inte sterilitet

Vi upptäcker vaccinet
Ny barnbok om världens viktigaste uppfinning

Sammanfattning

Ovarialsvikt är en benämning på bristande funktion hos kvinnors äggstockar. Det är en del av menopausen. När detta inträffar onormalt tidigt talar man om prematur ovarialsvikt. Risken för ovarialsvikt ökar med åldern, men 1 på 10 000 kvinnor under 20 år drabbas årligen av tillståndet.

Hos en majoritet av alla som drabbas kan ingen specifik orsak fastställas. Detta har fått vaccinationsmotståndare att dra slutsatsen att enskilda fall beror på Gardasil, trots att all befintlig forskning tyder på att ett sådant orsakssamband saknas, och trots att tillståndet inte förekommer mer frekvent sedan Gardasil introducerats.

Myten

Vaccinationsmotståndare påstår ibland att HPV-vaccinet Gardasil skulle orsaka sterilitet, i form av prematur ovarialsvikt, ofta med hänvisning till att ingen annan orsak står att finna:

Nu har en 16-årig australiensisk flicka drabbats av prematur ovarialsvikt (tidig menopaus, klimakterium) efter att ha fått Gardasil. Detta innebär att hennes ägg har förstörts och hon kommer aldrig att kunna få barn.

[...]

Även om Dr Little inte kunde bekräfta att Gardasil orsakat förstörelsen av flickans reproduktiva system, kunde hon utesluta alla andra möjliga orsaker. Därmed föreligger ett starkt orsakssamband mellan flickans problem och Gardasil.Marina Ahlm

Fördjupning

Oförklarlig ovarialsvikt

Innan vi tittar närmare på de publikationer som vaccinationstmotståndarna anser bevisar ett orsakssamband är det värt att belysa en särskilt ohederlig aspekt av Marinas citat ovan. Ovarialsvikt varierar mycket från en patient till en annan, bland annat på grund av att tillståndet kan ha flera olika orsaker, vilka inkluderar toxicitet, autoimmuna reaktioner och genetiska defekter. En exakt orsak är svår att fastslå för varje specifikt fall. Trots att man har hittat flera tänkbara gener som kan vara inblandade i prematur ovarialsvikt, förblir en stor majoritet av alla fall oförklarade. Marinas påstående om att ett orsakssamband med vaccinet är starkt implicerat av att man kunnat ”utesluta alla andra möjliga orsaker” är alltså i grund och botten orimligt.

Att anta ett orsakssamband genom uteslutningsmetoden är generellt sett vanskligt, eftersom det kräver kännedom om alla möjliga orsaker till ett tillstånd, men är i fråga om just Gardasil och prematur ovarialsvikt alltså helt omöjligt, då avsaknad av känd förklaring var normen redan innan vi började vaccinera mot HPV.

Svaga misstankar, starka motbevis

Idén att Gardasil skulle orsaka prematur ovarialsvikt härstammar från två publikationer som beskriver tre fall vardera. En av dessa är en artikel av Lucija Tomljenovic och Yehuda Shoenfeld, som beskriver ett Autoimmunt syndrom inducerat av adjuvans (ASIA) där prematur ovarialsvikt ingår, men påståendet om förekomsten av ett sådant syndrom har fått hård kritik. Tomljenovic och Shoenfeld gör med samtliga av sina tre fall misstaget att anta ett orsakssamband i brist på andra förklaringar, trots att en orsak i de allra flesta fall inte går att hitta vid prematur ovarialsvikt:

I det här fallet, som med alla våra tre fall, har ingen annan möjlig förklaring för prematur ovarialsvikt än HPV-vaccin kunnat identifieras.Lucija Tomljenovic och Yehuda Shoenfeld (min övers.)

Den andra publikationen är den som Ahlm citerar ovan, av Deirdre Therese Little. Samma misstag görs där, och kopplingen till Gardasil är minst sagt ansträngd. Ett av de tre fallen drabbades av ovarialsvikt vid 18 års ålder, men tog sin sista dos Gardasil när hon var 13. Hon hade dessutom sedan 12 års ålder ätit p-piller på grund av en redan då störd menscykel.

Dessa ansträngda kopplingar ignorerar helt det faktum att all befintlig forskning tyder på att en sådan länk saknas. Som till exempel att en studie på nästan en miljon flickor som inte såg ett enda fall av prematur ovarialsvikt inom 180-dagar efter HPV-vaccination. Eller det faktum att förekomsten av prematur ovarialsvikt inte har ökat, efter 200 miljoner utdelade doser Gardasil.

Dolda intressekonflikter

Att båda dessa publikationer med stor möda försöker koppla vaccinet till prematur ovarialsvikt trots att forskningsunderlaget inte ger stöd för en sådan slutsats kan förstås av att närmare bekanta sig med de inblandade författarna. Little är rådgivare till en katolsk vaccinationsmotståndsorganisation vid namn Family Life International. Motståndet mot just Gardasil från religiöst håll kommer sig av att vaccinet skyddar mot sexuellt överförbara sjukdomar, varför det befaras främja en sexuell frigjordhet hos ungdomar som är oacceptabel inom en striktare tolkning av katolicismen.

Även Tomljenovic och Shoenfeld är bekanta namn inom vaccinationsdebatten sedan tidigare, bland annat då de har bedrivit lika tvivelaktig forskning för att påstå att Gardasil orsakar dödsfall och beteendestörningar. Shoenfeld har en stor ekonomisk intressekonflikt som inte uppgivits i samband med publikationen, då hon medverkar som expertvittne i rättegång för två av de tre patienterna. Tomljenovics intresse för vaccinationsfrågan består i att merparten av hennes forskning är finansierad av vaccinationsmotståndsorganisationer som Dwoskin Family Trust. En granskning av Tomljenovics forskning konstaterar torrt att ”Det kan anses att jävsdeklarationen ’Författarna tackar Dwoskin Family Foundation för stöd’ är otillräcklig för att beskriva den djupgående finansieringen. Därutöver har Tomljenovic i tre andra studier under samma tid uppgett att hennes arbete har finansierats av Katlyn Fox Foundation. Detta är en annan vaccinationsmotståndsorganisation, och det vore rimligt att förvänta sig att denna intressekonflikt skulle ha deklarerats.”

Påstådda biverkningar HPV/Gardasil