Nej, Vitamin A kan inte ersätta mässlingsvaccin

Vi upptäcker vaccinet
Ny barnbok om världens viktigaste uppfinning

Sammanfattning

Mässling är som vi skrivit om tidigare, en farlig och mycket smittsam barnsjukdom. I skrivande stund pågår ett utbrott i Stockholm, där flera ovaccinerade personer har insjuknat.

Nedan bemöts flera av de felaktigheter som presenterades som fakta i ett inslag i Studio Ett den 13 mars 2017.

Kom ihåg:

  • Tillskott av vitamin A är inte en adekvat ersättning för mässlingsvaccin.
  • Mässlingsvaccinet orsakar inte smitta.
  • Innan mässlingsvaccinet fanns att tillgå insjuknade en väldigt stor del av befolkningen årligen i sjukdomen.

Myten

I ett inslag i Studio Ett om det pågående mässlingsutbrottet i Stockholm intervjuas bloggaren Mia Tjärnlund om sitt val att avstå vaccin för sitt yngsta barn. En rad felaktigheter lämnas utan ett sakligt bemötande. Bland annat menar Tjärnlund att vaccinet är överflödigt om man ser till att stärka sitt immunförsvar med kost, vilket alltså inte har stöd i aktuell forskning.

De personer som i allra högst grad råkar ut för följdsjukdomar av mässling [...] har ofta en brist på A-vitamin i grunden. Genom att tillföra ordentligt med A-vitamin både i förebyggande syfte men också under sjukdom kan man ofta komma undan med mässling som en vanlig barninfektion [...] med några dagars feber.Mia Tjärnlund, Studio Ett

Fördjupning

Vitamin A mot mässling

Tjärnlund påstår, som citerats ovan, att tillskott är tillräckligt för att uppnå ett lindrigt sjukdomsförlopp i mässlingen. Citatet ovan är en vilseledande halvsanning. Det är förvisso sant att A-vitaminbrist ger en sämre prognos vid mässling. WHO rekommenderar därför vitamintillskott till alla som diagnosticeras med mässlingen i utvecklingsländer. Det här är dock information som inte är tillämplig här då A-vitaminbrist i princip inte förekommer i Sverige. Några liknande rekommendationer för områden utan vitaminbrist existerar inte.

Mässling på 1930-talet

Tjärnlund förväxlar även dödsfall med insjuknande, vilket också är ett vanligt misstag som vi skrivit om tidigare:

Risken att smittas i mässling var extremt liten redan innan vaccinationerna infördes; faktiskt var det så att på 1930-talet [...] var det större risk att dö av ett åsknedslag än mässling.Mia Tjärnlund, Studio Ett

Påståendet är kort och gott felaktigt. Det var inte extremt liten risk att smittas i mässling på 30-talet – tvärtom var det som mest över 250 000 smittade på ett år under decenniet. Men mässling är en spretig sjukdom med lugna perioder blandat med våldsamma plötsliga utbrott, så enskilda år med relativt få smittade går alltid att hitta. Tjärnlund ger dock aldrig några siffror på den påstådda extremt lilla risken, utan växlar istället till att prata om hur många som dog i sjukdomen.

Med noggrant utvalda år går det givetvis att göra vilken poäng man vill av det. Jämförelsen är sannolikt hämtad från en artikel på vaccinationsmotståndssidan Vaccin.me, där dödligheten i mässling 1930 (0.16 på 100 000 invånare) jämförs med antal dödsfall av åsknedslag samma år (0.28 per 100 000 invånare). Det problematiska med en sådan jämförelse är att man har handplockat ett år när mässlingen inte var särskilt aktiv. Under hela 30-talet varierade dödligheten i mässling från 0.05 per 100 000 invånare till 3.79 per 100 000. Påståendet att det på 30-talet var större risk att dö i åsknedslag är helt enkelt fel.

Mässlingsvaccinet smittar inte

Slutligen hävdar Tjärnlund att vaccinet skulle kunna vara en källa till smitta:

Det finns exempel [...] där smitta har uppstått från avdödade virus som finns i vaccinet. Och det finns också exempel på när de här avdödade virusen i vaccinen faktiskt har varit orsaken till smittoutbrott.Mia Tjärnlund, Studio Ett

Detta påstående är giltigt i de generella termer som de uttrycks ovan, men det är över huvud taget inte relevant för mässlingsvaccinet. Mässlingsvaccinet är ett så kallat levande vaccin, så det är ett av få vaccin i svenska programmet där vaccinsmitta är möjlig i teorin, men i praktiken vet vi att mässlingsvaccinet helt enkelt inte smittar.