Nej, vaccin orsakar inte autism

Vi upptäcker vaccinet
Ny barnbok om världens viktigaste uppfinning

Sammanfattning

Att vaccin skulle orsaka autism är nog den absolut vanligaste vaccinmyten. Det är helt och hållet felaktigt.

Idén kommer ifrån en studie från 1998, som senare visade sig vara förfalskad, och har därefter motbevisats i mängder av studier.

Myten

En av de vanligaste myterna om vaccin är att de skulle orsaka autism. Anklagelsen är oftast riktad mot MPR-vaccinet, trippelvaccinet mot mässlingen, påssjuka och röda hund.

Men det som framkommer är att vaccin kan orsaka autism. Ju yngre barn som vaccineras, ju större risk och afroamerikanska pojkar har 340 % högre risk att få autism.Marina Szöges

Ny amerikansk forskning visar att det kan finnas en länk mellan MPR-vaccinet och autismSally Beck (min övers.)

Fördjupning

Andrew Wakefield

Forskningsunderlaget för att en koppling mellan MPR-vaccinet och autism skulle existera kommer från en studie som publicerades i den högt ansedda tidskriften The Lancet 1998. Huvudförfattaren var en Dr. Andrew Wakefield.

Forskningen var baserad på endast 12 patienter, och samtida forskare uppmärksammade tidigt att fynden behövde granskas kritiskt. Det skulle dock dröja ända till 2004 innan reportern Brian Deer uppmärksammade misstänkt forskningsfusk, och oredovisade intressekonflikter. Samtidigt gick 10 av de 12 artikelförfattarna ut och tog avstånd från tolkningen att vaccinet orsakar autism. Wakefield var inte en av dem.

I och med att brittiska General Medical Council inledde en utredning om huruvida forskningen var etiskt genomförd blev de aktuella patientjournalerna offentliggjorda. Brian Deer studerade journalerna närmare och fann att de inte stämde överens med vad som rapporterats i studien för en enda av de 12 barn som utgjorde studiens underlag. Forskningsresultaten var helt och hållet förfalskade.

2010 återkallade The Lancet artikeln, och redaktörerna kommenterade att ”det stod helt och hållet klart, utan någon som helst tvetydighet, att påståendena i artikeln var helt och hållet falska”. Brittiska General Medical Council drog samtidigt in Wakefields läkarlegitimation, och kommenterade att Wakefield agerat ohederligt, ansvarslöst och vilseledande i samband med studien.

Wakefields studie är en av de absolut största vetenskapliga skandalerna i modern tid. Trots att kopplingen mellan vaccin och autism visat sig vara förfalskad, är det ett av de vanligaste påståendena man hör från vaccinationsmotståndare.

Nej, här pågår ingen autism-epidemi

Vaccinmotståndare pratar gärna om en ”epidemi” av autismspektrumstörningar. Det är strategiskt viktigt för vaccinmotståndarna att sälja in idén om en pågående epidemi, då tesen om vaccin-inducerad autism absolut förutsätter att vi ser en ökning i autism sedan vaccinen introducerats, och främst då i länder med god tillgång till vaccin.

Inte att undra på att vi har en epidemi av autism, beteendestörningar och läs- och skrivsvårigheter. Linda Karlström

En artificiell ökning är också lätt att observera, eftersom autism var mer eller mindre okänt när MPR-vaccinet introducerades 1971. Det var först 1980 som tillståndet infantil autism skrevs in i DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) och diagnosen blev tillgänglig för allt fler läkare.

1994 utökades definitionen till att även innefatta Aspergers syndrom. Autismspektrat blev väsentligt bredare, givetvis med fler diagnoser som följd. Bättre diagnosverktyg, och en starkare vilja hos befolkningen att bli korrekt diagnosticerad (bl.a. för att bli berättigad olika hjälpmedel och tjänster) har också bidragit till en ökning i den dokumenterade förekomsten av autism.

Om vi bortser från faktorer som att fler läkare är bekanta med diagnosen, och att definitionen av autism faktiskt har ändrats, har vi sett någon faktisk ökning i antalet personer som lever med autismspektrumtillstånd? En omfattande studie från 2015 hittar inga bevis för en sådan ökning under en 20-års-period; ej heller för att tillståndet skulle vara vanligare i länder med god tillgång till vaccin:

Efter att ha korrigerat för metodologisk variation fanns inga tydliga bevis på att prevalensen av autismstörning eller andra autismspektrumstörningar förändrats mellan 1990 och 2010. Globalt sågs få regionala variationer i prevalensen av autismspektrumstörning.The epidemiology and global burden of autism spectrum disorders (min övers.)

Vad säger vetenskapen?

En följd av att den här myten fått så starkt fotfäste är att den har tagits på allvar och noggrant synats. Det finns extremt stora mängder högkvalitativ forskning på den påstådda kopplingen mellan MPR-vaccinet och autism, och resultatet är otvivelaktigt: Autism beror inte på vaccin.

Till exempel studerade forskare alla barn födda i Danmark mellan 1991 och 1998 – över en halv miljon barn – och studiens hela slutsats är kort och gott: ”Den här studien ger stark evidens mot hypotesen att MPR-vaccin orsakar autism”.

Här är en lista med 99 vetenskapliga publikationer som misslyckats med att koppla vacciner och vaccin-ingredienser till autism och autismspektrumstörningar.

Slutligen, en metaanalys av 64 olika studier, som tillsammans innefattar 14,7 miljoner barn kommer fram till slutsatsen:

MPR-vaccinet kan osannolikt kopplas till autism, asthma, leukemi, hösnuva, diabetes typ 1, gångstörningar, Crohn's sjukdom, demyeliniserande sjukdomar, samt bakteriella eller virala infektioner.Vaccines for measles, mumps and rubella in children (min övers.)

Vi tar det igen: Nej. Vaccin orsakar inte autism.

Påstådda biverkningar MPR