Nej, vi har inte ”döpt om” mässlingen

Vi upptäcker vaccinet
Ny barnbok om världens viktigaste uppfinning

Sammanfattning

Vaccinet mot mässling ger inte ett hundraprocentigt skydd. Det finns fortfarande en risk, om än mycket liten, att drabbas av sjukdomen om man har vaccinerats. Detta känner läkare till, varför en mässlingdiagnos aldrig skulle uteslutas baserat på vaccinationsstatus.

Kom ihåg:

Myten

Vaccinationsmotståndare försöker ibland bortförklara den dramatiska minskningen i sjukdomsfall som ofta ses i samband med att ett vaccin introduceras, med att avsaknad av vaccin skulle vara ett diagnoskriterium. De menar alltså att alla som vaccinerats plötsligt diskvalificerats från att kunna få diagnosen, och att detta skulle förklara minskningen i insjuknande, och att det inte skulle röra sig om färre fall av den faktiska sjukdomen.

Barnet är ovaccinerat. Det är det första kriteriet som måste uppfyllas [för en mässlingdiagnos]. Linda Karlström

Fördjupning

Just denna myt är väldigt lätt att vederlägga, då diagnoskriterier för olika sjukdomar numera är tillgängliga att läsa på nätet, och ofta är det just dessa hemsidor som läkarna själva använder för att ställa diagnos. Därmed kan vi enkelt faktagranska påståendet att avsaknad av vaccination skulle vara ett diagnoskriterium för t.ex. mässling:

DIGANOS
  • Klinisk bild
  • Serologi; positiv IgM-titer kvarstår ofta 1-2 månader, signifikant IgG-titerstegring.
  • PCR-test på nasopharynxsekret (bäst), urin eller serum.
Internetmedicin.se

Det stämmer alltså helt enkelt inte att vaccinationsstatus ens omnämns under diagnoskriterier. En läkare skulle fastställa diagnosen med blodprov.

Om du ändå får frågan...

Trots att även vaccinerade personer kan diagnosticeras med mässlingen, finns det goda skäl till att en läkare ändå kan vara intresserad av att veta vaccinationsstatus.

För det första är den vanligaste biverkningen av MPR-vaccinet mot mässlingen mycket likt en lindring form av mässlingen. Ifall symtomen är en biverkning av vaccinet, är detta till skillnad från mässlingen inte smittsamt, vilket är av stor vikt att fastställa.

För det andra kan den riktiga sjukdomen ta sig ett annorlunda uttryck hos personer som tidigare bildat antikroppar mot mässlingen. Det innebär att bland annat IgM-testning kan ge falskt negativa resultat. En läkare behöver känna till ifall patienten är vaccinerad mot mässlingen eller ej för att korrekt kunna tolka sina testresultat.