Nej, dessa 127 artiklar visar inte att vaccin orsakar autism

Vi upptäcker vaccinet
Ny barnbok om världens viktigaste uppfinning

Sammanfattning

Få saker är så väl belagda när det kommer till vaccination, som klargörandet att vaccin inte orsakar autism. Ändå hör det till vaccinmotståndarnas favoritanklagelser.

Myten

Vaccinationsmotståndaren Ginger Taylor har satt ihop en lista bestående av (för närvarande) 127 artiklar (egentligen 125, eftersom två är dubbletter, till synes på grund av slarvfel), som hon menar bevisar att vaccin orsakar autism. Listan är en löst sammanhängande samling av vetenskapliga publikationer, utan någon tillhörande förklaring om varför Taylor anser att de bevisar en länk mellan vaccin och autism.

Fördjupning

Det är inte antalet artiklar som räknas

Det torde räcka med att bevisa bristerna hos en handfull artiklar för att konstatera att det är en oseriös lista, men nedan följer för säkerhets en granskning av listan i sin helhet. För den som inte orkar läsa hela kan avslöjas att ingen artikel i listan på ett övertygande sätt indikerar ett orsakssamband mellan vaccin och autismspektrumtillstånd. Här bör tilläggas att vetenskap är en kollektiv process, där enskilda studier kan peka åt ett håll, medan den sammanvägda forskningen pekar åt ett helt annat. Det vore helt oproblematiskt att konstatera, som vi gjort tidigare, att vaccin inte orsakar autism, även om betydligt fler än noll artiklar i listan antydde ett sådant samband.

Det är dock ett vanligt missförstånd bland vaccinmotståndare, att antalet studier skulle vara intressantare än dess innehåll, eller i debatt, att mängden argument är intressantare än deras kvalitet. Vid en granskning av Ginger Taylors lista märks tidigt att kvantitet har prioriterats före kvalitet, och flera studier har fått vara kvar i listan trots att de kommer fram till en slutsats som direkt motsäger Taylors tes, allt för att antalet artiklar i listan ska vara så högt som möjligt. Efter jämförelser med äldre versioner av Taylors lista verkar det som att endast en artikel någonsin har tagits bort. För att illustrera vad som krävs för att tas bort från listan handlar det om en återkallad artikel av Tomljenovic och Shaw (som återkommer ett flertal gånger i listan). Där artikelns abstrakt förut var står nu endast följande att läsa:

Denna artikel har återkallats på begäran av chefsredaktören på grund av allvarliga problem med den vetenskapliga kvaliteten på artikeln. Granskning av chefsredaktören och utvärdering av utomstående experter har bekräftat att metodologin har allvarliga brister och att de påståenden som görs i artikeln är omotiverade.Chefsredaktör för tidningen Vaccine (min övers.)

Ett antal misstag återkommer frekvent bland flera av artiklarna. Istället för att upprepa bemötandet för varje artikel beskrivs felet i stora drag nedan.

Kvicksilver / Tiomersal

Artiklar som innehåller symbolen Kvicksilver är forskning på kvicksilver eller ämnet tiomersal. Ungefär hälften handlar om kvicksilver i sin rena form, ofta metylkvicksilver, som aldrig förekommer i vaccin, och inte om den kvicksilverförening – tiomersal – som förekommer i ett fåtal vaccin.

De flesta artiklar i denna kategori handlar om doser som är långt högre än vad som är relevant för vaccin. Men artiklarna är också irrelevanta av det skäl att tiomersal inte längre ingår i barnvaccinprogrammet, medan påståendet om att vaccin orsakar autism fortfarande förekommer. Vi vet också att autismspektrumstörningar inte minskat i frekvens sedan vi slutat använda tiomersal i vaccin. Tiomersal är inte en ledtråd. De artiklar i listan som har denna symbol visar inte att vaccin orsakar autism.

Läs även artikeln ”Nej, vaccin innehåller inte farligt kvicksilver”

Irrelevanta artiklar

Artiklar som innehåller symbolen Ej vaccinrelaterat är med i listan trots att de helt och hållet saknar koppling till vaccin. Ofta, men inte alltid, rör det sig om studier som på något sätt relaterar till en ingrediens i vaccin, men då artikeln inte specifikt handlar om vaccin görs inga försök till att ta hänsyn till de doser och omständigheter som är relevanta för vaccin, och dessa artiklar kan således inte användas för att motbevisa befintlig, mer specifik forskning, som talar för vaccinets säkerhet.

Artiklar som innehåller symbolen Ej autismrelaterat är med i listan trots att de helt och hållet saknar koppling till autismspektrumstörningar. Dessa är främst artiklar som utforskar någon aspekt av vaccin eller vaccinbiverkningar, men där det är högst oklart hur artikeln ska tolkas som ett bevis för att vaccin orsakar autism.

Ett specialfall är artiklar med symbolen Djurstudier på autism. Ett flertal studier i listan handlar om autism, men är i själva verket studier på djur, vilket gör att de är mycket svåra att faktiskt tillämpa på autism. Det kan röra sig om oseriös forskning, eller om seriös forskning som ger intressanta uppslag för vidare forskning, men som inte på egen hand kan användas för att motbevisa befintliga kliniska studier. Ingen artikel i listan avfärdas endast av denna anledning; symbolen används alltid tillsammans med andra förklaringar till varför den specifika studien är bristfällig eller irrelevant.

Hela listan

Flera källor till den här artikeln har hämtats från skribenter som tagit sig an tidigare versioner av samma lista. Det gäller framförallt bloggarna Liz Ditz, The Logic of Science och DocBastard.