Nej, mRNA från vaccin stannar inte i kroppen särskilt länge

Vi upptäcker vaccinet
Ny barnbok om världens viktigaste uppfinning

Sammanfattning

En ny vaccin-teknik som går ut på att kringgå virus-DNA:t och leverera mRNA direkt har varit avgörande för möjligheten att snabbt ta fram ett vaccin mot covid-19.

En utmaning för dessa vaccin har varit att mRNA så snabbt bryts ner i kroppen.

Tvärtemot vad vaccinationsmotståndare vill ge sken av, så har mRNA från vaccin brutits ner till den grad att de slutar producera proteiner inom loppet av några dagar.

Myten

Bland vaccinationsmotståndare sprids en felaktig uppfattning att injicerad RNA skulle stanna i kroppen för evigt.

Ni har beslutat köpa in miljontals doser av ett [...] RNA-vaccin mot SARS-cov-19 [...]. Det innebär att gener ska sättas in i våra mänskliga celler för att producera Coronaprotein för all evighet.Sanna Ehdin

Fördjupning

mRNA-vaccinens historia

De vaccin vi är vana vid levererar DNA från ett avdödat eller försvagat virus, som kroppens immunförsvar kan reagera på. DNA, såväl mänskligt som från virus, är en stabil molekyl som är verksam genom att transkriberas till mRNA. Det är mRNA som sedan tolkas och används för att producera proteiner.

En ny teknologi som hoppar över hela DNA-molekylen och istället levererar mRNA direkt har varit på tapeten sedan 90-talet. Tekniken har varit lovande av flera skäl. Dels undviker man hela den smittsamma komponenten i ett virus, varför det aldrig finns en potentiell risk för infektion att ta hänsyn till. Dels öppnas en möjlighet för att utveckla vaccin även mot icke-smittsamma sjukdomar, däribland ett flertal former av cancer.

Det som har varit avgörande för mRNA-vaccinernas roll i jakten på ett vaccin mot SARS-CoV-2 har dock varit att den här typen av vaccin går betydligt snabbare att utveckla. Det snabbast utvecklade konventionella vaccinet, mot påssjuka, tog fyra år att utveckla.

Nedbrytning av mRNA

En av de stora utmaningarna med denna nya typ av vaccin har varit just att mRNA inte är lika stabilt, utan snabbt bryts ner:

Tidiga lovande resultat ledde inte till några betydande investeringar i mRNA-terapi, till stor del beroende på problem med mRNA:s instabilitetNature: mRNA vaccines - a new era in vaccinology (min övers.)

Tvärtemot vad som påstås av vaccinationsmotståndarna är alltså mRNA inte särskilt långlivat i kroppen. Ett genombrott för tekniken kom 2012 när man lyckades förlänga varaktigheten genom att kapsla in dem i lipider.

Naken mRNA har en halveringstid på några timmar. Med hjälp av lipider kan detta förlängas till dagar. Påståendet att dessa skulle finnas kvar i kroppen och fortsätta vara verksamma för alltid är något som helt saknar förankring i verkligheten.

Covid-19