Vaccination är länkat till färre allergier – inte fler

Vi upptäcker vaccinet
Ny barnbok om världens viktigaste uppfinning

Sammanfattning

Vaccination har aldrig visats leda till ökade allergier. Tre studier som har tittat närmare på sambandet antyder istället att det omvända är sant:

Alla resultat visar att vaccin inte leder till allergier senare i livet. Tvärtom har vaccinationer en skyddande effekt mot allergier, även i fråga om barn med förhöjd risk för allergi. Vaccination prevents allergic disorders in children (red. översättning)

Det är ett faktum att utvecklingsländer – som typiskt har sämre tillgång till vaccin – också har färre allergier, men detta beror med största sannolikhet på att barn i dessa länder tidigt exponeras för en rikare flora av parasiter, bakterier och virus. Detta kallas för hygienhypotesen.

Myten

Vaccinationsmotståndare hävdar att vaccinerade barn i högre grad har allergier än ovaccinerade. Till stöd för detta hänvisar de till diverse studier som i själva verket tvärt emotsäger deras påstående.

De vetenskapliga studier jag har varit med om visar att genomgången mässling tycks skydda mot allergier, medan vaccination mot mässling tycks öka risken för allergi Jackie Swartz

Fördjupning

KiGGS vs VaccineInjury.info

En av de vanligaste källorna till påståendet att allergier är vanligare bland den vaccinerade befolkningen än den ovaccinerade är hämtat från nätpublikationen Health Impact News, som jämför data från den tyska studien KiGGS – en seriös undersökning av folkhälsan i Tyskland med 17 000 deltagare – med en internetenkät som publicerats på sidan vaccineinjury.info.

Enligt diagrammet har 22,9% av den tyska befolkningen allergier, jämfört med 10,6% bland den ovaccinerade befolkningen. Källan till de röda staplarna är dock av extremt låg statistisk pålitlighet, då det endast rör sig om en internetenkät, som kan fyllas i hur många gånger som helst, av vem som helst. Att denna enkät endast har publicerats på en uttalad antivaccinationssida gör också det statistiska urvalet sämre.

Vi har dock ingen anledning att ta hänsyn till dessa mindre tillförlitliga resultat, då KiGGS-studien själv har vaccinationsstatus som en parameter. Studier har gjorts på KiGGS-datat och kommit fram till motsatt slutsats:

Förekomsten av allergi [...] hos barn och ungdomar har inte visat sig höra ihop med vaccinationsstatus. Studie på KiGGS-data (red. översättning)

Påstådda biverkningar